Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w zwiazku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika GOPS w Krzywdzie - stan na dzień 01.07.2015 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017 - wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe rok 2021