Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Oświadczenia majątkowe od 2014

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego na koniec kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok złożonego w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Korekta - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Korekta - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Korekta - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok złożonego w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Korekta - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok złożonego w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023