Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. II OSK 1949/11 nakazał stwierdzenie nieważności planu miejscowego

Szukaj dokumentów
od do