Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzywda z dnia 9 listopada 2010 r. o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do planu

Szukaj dokumentów
od do