Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych od 2014

Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w zwiazku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika GOPS w Krzywdzie - stan na dzień 01.07.2015 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora SSPZOZ
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe z 3.07.2020 r. składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Zakład Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Zakład Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017 korekta
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w zwiazku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem kadencji powierzonej funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017 - wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Korekta oświadczenia złożonego w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014