Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w zwiazku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika GOPS w Krzywdzie - stan na dzień 01.07.2015 r.
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora SSPZOZ
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Anielinie
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Anielinie
Korekta oświadczenia majątkowego składanego w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Anielinie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Anielinie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywdzie 31.08.2021 r.
Żłobek Samorządowy w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe z 3.07.2020 r. składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Zakład Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Zakład Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017 korekta
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe składane w zwiazku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora GZEAS w Krzywdzie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywdzie
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem kadencji powierzonej funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017 - wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Korekta oświadczenia złożonego w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe rok 2021
Szkoły i Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za rok - 2020
Oświadczenie majątkowe za rok - 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015